Dark Point Games

We are in Forbes’ ranking

We can proudly announce that Dark Point Games has been placed on the 33rd position in the ranking of the most interesting game developers in Poland conducted by Forbes magazine. Receiving such a distinction from one of the most prestigious business journals, especially considering the high level of the industry in Poland, is a great … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zarząd spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000884859, NIP 9562355598, REGON 384588435 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 … Dowiedz się więcej