Dark Point Games

INVESTOR RELATIONS

investor
09.07.2021

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zarząd spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000884859, NIP 9562355598, REGON 384588435 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 §...

Read More